Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Bij onze praktijk kunt u terecht met een verwijsbrief van uw huisarts, tandarts of medisch specialist. Ook kunt u zonder verwijsbrief bij ons terecht door invoering van DTL. De eerste afspraak start dan met een korte screening door de logopedist om te kijken of u bij ons voor logopedische zorg terecht kunt. Daarna volgt direct de intake en het anamnesegesprek. Mochten er twijfels zijn, dan adviseren we u om alsnog naar uw huisarts te gaan.

Tijdens de screening worden een aantal algemene vragen gesteld en daarna aanvullende vragen, afhankelijk van de hulpvraag. We willen u vragen om onderstaande algemene vragen alvast door te nemen.

Algemene vragen kinderen:
– Is er sprake van pijn in de mond, keel of oor?
– Is er sprake van gewichtsverlies zonder bekende reden?
– Is er sprake van ademhalingsproblemen, zoals hoesten, een longontsteking, benauwdheid of astma?
– Is er sprake van neurologische problemen?
– Zijn er zorgen op het gebied van gedrag, sociale of emotionele problemen?
– Is er recent sprake geweest van een trauma, zoals een ongeluk of een heftige gebeurtenis?
– Zijn er zorgen over de algehele ontwikkeling?
– Zijn er problemen met het gehoor?

Algemene vragen volwassenen:
– Is er sprake van pijn in de mond, keel of oor?
– Is er sprake van gewichtsverlies zonder bekende reden?
– Is er sprake van ademhalingsproblemen, zoals hoesten, een longontsteking, benauwdheid of astma?
– Is er sprake van neurologische problemen?
– Zijn er klachten op het gebied van sociale of emotionele problemen?
– Is er recent sprake geweest van een trauma, zoals een ongeluk of een heftige gebeurtenis?
– Zijn er problemen met het gehoor?

Is uw antwoord op één of meerdere vragen ‘ja’ en is uw huisarts daarvan nog niet op de hoogte? Wij adviseren u dan om eerst naar uw huisarts te gaan en een verwijzing voor logopedie te vragen. Uw huisarts heeft de medische regie en verantwoordelijkheid voor uw algehele gezondheid.