Taalachterstand

Wanneer een kind de normale lijn van de taalontwikkeling niet volgt kan er sprake zijn van een achterstand in de taalontwikkeling.
Deze achterstand is voor ouders niet altijd gemakkelijk te herkennen omdat je als ouder je kind goed begrijpt.

Achterstanden op taalgebied kunnen zich op verschillende gebieden voordoen, zoals:

  • Kinderen starten veel later met hun eerste woordjes;
  • Kinderen begrijpen en/of gebruiken te weinig woorden;
  • Kinderen praten in te korte zinnen;
  • Kinderen zijn voor anderen moeilijk te verstaan;
  • Kinderen kunnen niet vertellen wat ze willen.

Door logopedische begeleiding halen de meeste kinderen hun achterstand t.o.v. leeftijdgenoten snel in. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou er sprake kunnen zijn van een Taalontwikkelingsstoonis (TOS).