Autismecoaching

Autismecoaching Zuid-West is onderdeel van Logopedie & Stottercentrum Zuid-West. Wij zijn als onderaannnemer aangesloten bij Stichting Inzet voor Zorg.

Bij ons centrum kunnen kinderen, hun ouders en volwassenen met autisme terecht voor coaching, ondersteuning en begeleiding. Iedere client is voor ons uniek. We werken systeemgericht en op maat. Dat maakt ons werk persoonlijk, uitdagend en waardevol.

Als autismecoach werken we deels op (één van) de hoofdlocaties en deels ambulant bij gezinnen thuis. Ons werkgebied beslaat heel Zeeland. Onze autismecoaches hebben de Post HBO opleiding gevolgd tot Autismecoach.

Coachingstraject

Ons traject start met een kennismakingsgesprek waarin de cliënt zijn/haar hulpvraag en achtergrondinformatie deelt. Gevraagd wordt naar de verwachtingen van de cliënt en we bekijken of we hier als team aan kunnen voldoen. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik wordt ervaren.

Tijdens dit eerste gesprek zal worden bepaald op welke (hoofd)doelstellingen de indicatie zal worden aangevraagd, dit wordt nadien afgestemd met de cliënt. De therapeut die met haar expertise (logopedie/pedagogiek/psychologie) het beste aansluit bij de hulpvraag zal de desbetreffende casus in behandeling nemen. Dit kan, wanneer de hulpvraag een breed gebied omvat, om meerdere therapeuten gaan.

Zodra de indicatie ingaat wordt er een verdiepingsgesprek gehouden waarin we dieper op de problematiek en de hulpvraag ingaan. Dit leidt tot een specificering van de doelen (en subdoelen) en een gericht behandelplan.

Onze gedragsdeskundige is voor 20% betrokken bij de casussen. Zo sluit zij aan bij de kennismaking/verdieping, evaluaties en afronding en mogelijke aanvullende hulpvragen.

Vergoeding

Onze coaching wordt vergoed door de gemeente via de Jeugdwet en de WMO. Nadat onze aanvraag is goedgekeurd door de gemeente kan het traject gestart worden.

Voor uitgebreide informatie over welke hulp wij kunnen bieden, vergoedingen en aanmelden kunt u terecht op de website van Autismecoaching Zuid-West