Autismecoaching

Autismecoaching Zuid-West is onderdeel van Logopedie & Stottercentrum Zuid-West. Onze autismecoach Nicole van der Weele- Weijgers werkt als logopedist en is daarnaast gecertificeerd Autismecoach.

Bij Autismecoaching Zuid-West kunnen  kinderen, hun ouders en (jong)volwassenen met autisme terecht voor coaching, ondersteuning en begeleiding. Ook hun direct betrokkenen zoals leerkrachten en andere hulpverleners kunnen bij ons terecht voor coaching, voorlichting, advies en informatie.

Een autismecoach met de kennis en ervaring vanuit de logopedie is van onschatbare waarde.  Autisme kan grote invloed hebben op iemands functioneren, zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. Onze autismecoach gaat uit van de hulpvraag en bekijkt vanuit een brede visie de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn. Zij stelt een uniek plan op om samen te werken aan:
• het versterken van wat al goed gaat
• het leren van nieuwe vaardigheden
• het doen van aanpassingen.

Onze autismecoach kan hulp bieden bij
• het leren verklaren van het gedrag van kinderen en (jong)volwassenen met autisme, het leren begrijpen van gedrag en hier zo goed mogelijk mee leren omgaan
• leren communiceren met taal en/of andere manieren van communicatie
• leren interpreteren van lichaamstaal en figuurlijk taalgebruik
• structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden in de thuissituatie of andere situaties zoals kinderopvang, school, stageadres, werkplek of de winkel
• ondersteunen en coachen van familie en omgeving
• uitleg en voorlichting geven over autisme op scholen, werkplek of aan collega’s

Voor uitgebreide informatie over welke hulp wij kunnen bieden, vergoedingen en aanmelden kunt u terecht op de website van Autismecoaching Zuid-West