Werkwijze

We hebben een persoonlijke werkwijze waarbij we onze cliënten zo veel mogelijk bij de behandeling betrekken. Iedere cliënt ziet zo veel mogelijk dezelfde logopedist. Al onze logopedisten staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister. Daarnaast nemen wij elke 2 jaar deel aan een vrijwillige Audit. Door een onafhankelijk bureau wordt dan gecontroleerd of wij aan alle kwaliteitseisen voldoen.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. . Voor kinderen tot 18 jaar is de behandeling kosteloos. Bij volwassenen wordt eerst het eigen risico door de zorgverzekeraar aangesproken.

 

Aanmelden

Aanmelden kan zowel via de website, per email als telefonisch. Bij de aanmelding wordt gevraagd naar de hulpvraag en welke locatie de voorkeur heeft. We vragen of u al in het bezit bent van een verwijsbrief van een arts. Ook zijn wij Direct Toegankelijk (DTL) waardoor u ook zonder verwijsbrief bij ons terecht kunt. De eerste afspraak start dan met een korte screening door de logopedist om te kijken of u bij ons voor logopedische zorg terecht kunt. Bij twijfel kan het advies zijn om alsnog naar uw huisarts te gaan. Wilt u aanmelden via DTL? Lees dan meer op de aanmeldpagina.

 

Intake

Tijdens de intake zal onze logopedist veel vragen stellen over de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Bij een intakegesprek vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • Verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of KNO-arts
  • Identiteitsbewijs
  • Zorgpas

 

Onderzoek

Na de intake wordt er besproken welke onderzoeken er afgenomen worden. Afhankelijk van het onderzoek kan dit meerdere afspraken in beslag nemen. De uitslag van de onderzoeken wordt tijdens een gesprek toegelicht waarna er een advies volgt. De aanpak, werkwijze en de behandeldoelen worden uitvoerig besproken in overeenstemming met de cliënt.

 

Behandeling

De behandeling vindt meestal eens per week plaats, bij dezelfde logopedist. In geval van ziekte kan het zijn dat een vervangend logopedist de behandeling overneemt. Na een afgesproken periode worden de behandeldoelen en de werkwijze samen met de cliënt geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Wij werken nauw samen met andere disciplines zoals huisarsten, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, psychologen, kinderartsen, KNO-artsen, neurologen, en andere betrokkenen. Die samenwerking kan belangrijk zijn voor het behandelresultaat. Uiteraard vragen we eerst toestemming voordat er contact wordt gelegd.