Articulatie

Dat kinderen woorden nog niet helemaal goed uitspreken is op jonge leeftijd heel normaal. Voordat kinderen 4 jaar worden zouden alle klanken ontwikkeld moeten zijn, met uitzondering van de klanken /r/ en /sch/. Blijft een kind na deze leeftijd toch nog moeite houden om klanken goed uit te spreken dan is er sprake van een articulatiestoornis of achterstand.

Er bestaan twee soorten articulatieproblemen:

  • Slissen. Kinderen hebben moeite met de motorische uitvoering van de klank. Slissen is spreken waarbij de tong tegen de tanden duwt of naar buiten steekt tijdens het spreken, bij letters zoals de /s/ en de /t/. Deze manier van spreken wordt fonetische articulatiestoornis genoemd.
  • Een kind heeft moeite met de planning van de spraakklanken. Hierbij kunnen andere klanken ter vervanging worden gebruiken, zoals /kaas/ wordt /taas/ of kunnen er bepaalde klanken weglaten, zoals /poes/ wordt /poe/. Hierdoor kan de betekenis van woorden veranderen, waardoor het kan voorkomen dat de omgeving niet begrijpt wat het kind bedoelt. Dit kan heel frustrerend zijn, zowel voor de kinderen zelf als voor de omgeving. Deze articulatieproblemen worden ook fonologische articulatiestoornis genoemd.

In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met articulatieproblemen. Na uitgebreid onderzoek wordt er, in overleg met ouders, door onze logopedist een keuze gemaakt welke therapiemethode het best bij het kind past.