Vroegbegeleiding Logopedie

Vroegbegeleiding Logopedie voor kinderen met een VVE-indicatie

Kinderen die bij de kinderopvang te weinig praten of begrijpen en kinderen die onvoldoende te verstaan zijn, kunnen een indicatie krijgen voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Deze kinderen krijgen extra uren kinderopvang aangeboden om de achterstand in te lopen. Bij deze kinderen is het erg belangrijk om de spraak- en taalproblemen zo vroeg mogelijk in kaart te laten brengen door een logopedist. Uit onderzoek weten we dat de kans om achterstanden te beperken groter is als we vroegtijdig gerichte hulp bieden. We kunnen ouders en betrokkenen dan adviseren en helpen met het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. We willen kinderen daarmee de kans geven later een goede start te maken op de basisschool. 

Dit najaar starten wij een pilot op Schouwen-Duiveland en Goeree Overflakkee. Tijdens het VVE-traject bieden wij lichte logopedische begeleiding aan ouders en betrokkenen bij de kinderopvang.
Bij de start van het VVE-traject brengen we de spraak- en taalvaardigheden van het kind in kaart. Als blijkt dat er een milde tot lichte achterstand is, dan geven wij informatie, tips en adviezen aan ouders en de kinderopvang.
Na 3 maanden vindt er opnieuw onderzoek plaats naar de spraak- en taalvaardigheden. Wanneer de achterstand dan is ingelopen, dan stopt de lichte logopedische begeleiding.
Het kan ook zijn dat het kind een ernstige achterstand heeft gekregen of er is geen vooruitgang geboekt. Dan adviseren wij een verlenging van het traject met weer 3 maanden of we geven het advies om reguliere logopedische behandeling op te starten bij een logopediepraktijk naar keuze.