Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Voor informatie over de normale taalontwikkeling http://www.kindentaal.nl

Twijfelt u of uw kind een taalachterstand heeft en of u moet aanmelden voor logopedie? Dan kunt up op deze website een vragenlijst invullen. Mocht daar het advies uitkomen dat u contact met een logopedist op kunt nemen, dan kunt u aanmelden op onze website bij contact.