Uitnodiging PREM en nieuwe corona maatregelen

Beste cliënt,

U heeft van ons een uitnodiging voor een PREM vragenlijst per mail gekregen. Dit is
een enquête over de kwaliteit van onze zorg. Wij hechten veel waarde aan uw
mening en aan het verbeteren van onze diensten. Vanuit de zorgverzekeraar zijn wij
daarnaast verplicht om deze vragenlijst jaarlijks aan onze cliënten te versturen. Zou
u deze voor ons willen invullen?

Daarnaast houden we alle ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus nauwlettend
in de gaten. Onze logopedisten blijven de zorg voortzetten op de manier die u van
ons gewend bent. Na elke behandeling worden de contactoppervlakken ontsmet, en
we vragen elke cliënt om de handen te desinfecteren alvorens de logopedie-ruimte
te betreden. Indien zorg binnen 1,5 meter afstand noodzakelijk is, dragen wij een
mondkapje.
Voor volwassenen en jongeren ouder dan 13 jaar geldt dat zij thuisblijven bij
klachten als verkoudheid, hoesten en koorts. We zetten de behandeling dan middels
telelogopedie voort. Kinderen onder de 13 jaar met milde verkoudheidsklachten
mogen wel naar logopedie komen, mits ze geen andere symptomen hebben. Twijfelt
u of u kunt komen? Neem dan contact op met uw behandelend logopedist.

Bedankt voor de medewerking!

Hartelijke groet,
Team Logopedie & Stottercentrum Zuid-West