Welkom terug!

Vanaf 20 mei zullen wij stapsgewijs weer overgaan tot het voortzetten van behandelingen binnen
onze praktijklocaties. Van 20 mei t/m 5 juni hervatten wij noodzakelijke behandelingen in de
praktijk. Vanaf 8 juni zullen de behandelingen voornamelijk weer in de praktijk gaan plaatsvinden. Je
kunt de mogelijkheden voor de komende tijd bespreken met de logopedist.

De behandelingen in de praktijk zullen er iets anders gaan uitzien dan je gewend bent. Als jij, of
iemand in jouw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of we
stellen de behandeling even uit. Dit geldt uiteraard ook wanneer de logopedist, of haar gezinsleden,
symptomen hebben van corona.

Belangrijk is dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
• Geen handen schudden, hoest en nies in je elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van de logopedist en andere cliënten
• Kom niet te vroeg; maximaal 5 minuten van te voren
• Was je handen voor én na de afspraak
• Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet naar de locatie en continueren we de
behandeling (indien mogelijk) middels tele-logopedie
• Kom (als dat mogelijk is) alleen
• In de praktijk mag 1 ouder/verzorger meekomen en hij/zij kan op 1,5 meter afstand
plaatsnemen in de behandelkamer
• Binnen schoolgebouwen zullen wij kinderen zelf uit de klas halen, ouders/verzorgers kunnen
de behandeling online volgen
• Na de behandeling vragen wij je om de praktijklocatie zo snel mogelijk weer te verlaten
• Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet
• Raak zo min mogelijk deurklinken en trapleuningen aan

De behandelingen korten we iets in, zodat we tussen afspraken door de behandelruimte kunnen
desinfecteren.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen! We vertrouwen
erop dat je begrip hebt voor onze maatregelen.

Hartelijke groeten,
Het team van Logopedie & Stottercentrum Zuid-West