Coronavirus

Vanmiddag is bekend geworden dat scholen, kinderopvangcentra en horecagelegenheden de komende 3 weken zullen sluiten. Om verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen, hebben wij besloten dat onze praktijk vanaf maandag 16 maart over gaat op behandeling middels telelogopedie. Uw behandelend logopedist zal contact met u opnemen over het verloop van de behandeling.

Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling kan hierdoor gecontinueerd worden. Hiervoor zullen we, op de afgesproken tijd, met elkaar gaan videobellen. Dit kan via Whatsapp-videobellen, Facetime of Skype. Als de logopedische behandeling voor je kind is, zorg dan dat je samen met je kind klaar zit voor de sessie op de afgesproken tijd.

Voor ons is dit ook nieuw; wij zetten onze schouders eronder en samen zullen we kijken hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er samen het beste van maken en hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus.

Hartelijke groet, het team van Logopedie & Stottercentrum Zuid-West