Stottertherapie

Binnen ons centrum zijn 7 stottertherapeuten werkzaam. Dit maakt ons het grootste stottercentrum van Nederland.
Wij werken volgens de Richtlijn stotteren. De Richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Nader onderzoek naar stotteren en stottertherapie blijft nodig en vindt ook plaats. Deze Richtlijn geeft algemene informatie over stotteren, waar een goede behandeling aan moet voldoen, hoe nazorg eruit ziet en wanneer het (vooral met kleine kinderen) slim is om naar een stottertherapeut te gaan.

Stottertherapie bij kinderen

Therapie bij kinderen is het van groot belang dat ouders hierbij aanwezig zijn. Zij hebben een zeer belangrijke rol binnen de therapie.Bij jonge stotterende kinderen wordt veelal gewerkt naar het verwachtingen en mogelijkheden model. Wat zijn de capaciteiten van het kind en wat wordt er – op bepaalde leeftijden- gevraagd van het kind. Wanneer er een balans is tussen deze twee zal stotteren minder makkelijk worden uitgelokt en krijgt de ontwikkeling van vloeiend(er) spreken meer kans. Stottertherapie bij jonge kinderen richt zich op het hele kind. We werken dan ook veel samen met andere disciplines zoals de leidsters van de peuterspeelzaal en leerkrachten om een zo optimaal mogelijk resultaat uit de behandeling te halen.

Stottertherapie bij jongeren en volwassenen

Therapie bij volwassenen kan individueel of in groepsverband gegeven worden. Bij de aanpak van stotteren wordt veel gewerkt naar het Erasmus 4-componentenmodel Stournaras. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de volgende componenten:

  • verbaalmotorische component (het stotteren)
  • cognitieve component (de gedachten, de ideeën)
  • emotionele component (de gevoelens) en de
  • sociale component (invloed van stotteren en luisteren/omgeving)

De inhoud van de therapie wordt aangepast aan de individuele problematiek en de individuele wensen en mogelijkheden.